Majster o.v.

 

týždeň PÁRNY NEPÁRNY
Meno MOV P U S Š P P U S Š P
Bartoň Miroslav I.MPS II.MPS II.MPS IV.MPS IV.MPS I.MPS II.MPS II.MPS IV.MPS IV.MPS
Mgr. Belko Ján II.A II.A II.A II.A II.A I.A I.A I.A I.A I.A
Bc. Bucko Radomír I.I I.I I.I I.I I.I I.E I.E I.E I.E I.E
Čati Peter I.MPS II.MPS II.MPS IV.MPS IV.MPS I.MPS III.MPS III.MPS IV.MPS IV.MPS
Varga Miroslav
II.I II.I II.I II.I II.I III.I III.I III.I III.I III.I
Bc. Gulyás Ján II.E II.E II.E II.E II.E III.E III.E III.E III.E III.E
Cuník Rastislav I.S I.S I.S I.S I.S III.S III.S III.S III.S III.S
Mgr. Matúš Ladislav II.A II.A II.A II.A II.A III.A III.A III.A III.A III.A
Čech Ľubomír
I.ML II.ML II.ML III.ML III.ML I.ML II.ML II.ML III.ML III.ML
Petruk Anton                    
Plešková Daniela   II.MA II.MA       II.MA II.MA    
I.MA III.MA III.MA IV.MA IV.MA I.MA III.MA III.MA IV.MA IV.MA
Slovák Štefan       III.MPS III.MPS III.MPS III.MPS